CEVIT – REFERENCNA LISTA

                                              

Centar evropskih vrednosti za implementaciju i toleranciju do sada je imalo izgrađeno iskustvo u projektima usko vezanim za kulturu i umetnčko stvaralaštvo

  • „PRIČAJ SLOBODNO“  –  kulturno-informativna emisija na romskom jeziku Radio Lazarevac,
  • “VREME JE ZA IGRU”  – projekat uz podršku UNICEFa,   psiho-socijalna podrška deci i porodicama  stacioniranim u kolektivnom centru, koji su izgubila svoje kuce u poplavama.
  • “KONCERT ZA TOLERANCIJU” sa učeščem popularnih domaćih bendova i romske rock grupe “KAL”.
  • “HUMANITARNI KONCERT ZA POPLAVLJENE”  nastup studenata sa prestižne muzičke akademije iz Luganska (Ukrajina) sa Đorđem Davidom (poznati rock pevač).  Izvedena dela klasične, džez i etno muzike.
  • “OVDE SMO ZAJEDNO, 8 APRIL” serija pozorišnih predstava povodom svetskog dana Roma
  •  “ZAJEDNO STVARAMO”, ciklus likovnih radionica za decu sa smetnjama u razvoju i decu osnovnih škola.
  • “OZELENIMO SE” –  edukacija mladih sa smetnjama u razvoju i učenika  kroz umetničko likovne radionice na temu ekologije i sađenje mladih sadnica biljaka.
  • Psihodramska radionica “Valcer dijabolik” u izvođenju pozorišne trupe “Pasco Hator”. Novi pristup prevenciji rodnog zasnovanog nasilja u porodici, kao akcioni metod grupnog rada, koji koristi elemente teatra radi osvešćivanja i prepoznavanja problema nasilja u porodici.
  • “MALO KNJIGA VELIOG SRCA“ – stalna donacija knjiga na jezicima nacionalnih manjina bibliotekama.
  • SRPSKO – ROMSKI  e REČNIK – internet on line rečnik na adresama  https:lačho-alavari.rs i   alavariromaničhib.rs.